REJESTRACJA

PROCES REJESTRACJI UCZESTNIKÓW KONFERENCJI:

W celu rejestracji należy wykonać wszystkie zamieszczone poniżej działania:

1.Wypełnić formularz zgłoszeniowy
Należy wypełnić wszystkie dane i przesłać formularz na adres e-mail pwp@wsksim.edu.pl do 20 lutego 2016 r.
2. Wybrać sesję tematyczną
3. Dołączyć krótki abstrakt Państwa wystąpienia
4. Po otrzymaniu informacji o zaakceptowaniu Państwa wystąpienia należy wnieść opłatę konferencyjną

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej weryfikacji tematów i ich przynależności do poszczególnych sesji.

OPŁATA KONFERENCYJNA:

Opłata konferencyjna wynosi 350 PLN. Opłata zawiera koszty materiałów konferencyjnych, przerw kawowych, lunchu, uroczystej kolacjej w pierwszy dzień konferencji oraz publikacji. Nie obejmuje kosztów noclegu.
Wpłat prosimy dokonywać do 20 lutego 2016 r. Po tym terminie opłata konferencyjna wynosi 400 PLN.

Publikacja referatu bez uczestnictwa w konferencji 250 PLN.
Udział bierny bez wygłoszenia referatu i publikacji  100 PLN (nie obejmuje wyżywienia).

Opłatę konferencyjną należy dokonać na konto bankowe:

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej
Bank Pocztowy S.A, I oddział w Toruniu
24 1320 1120 2565 2484 2000 0001
Tytułem: „Opłata konferencyjna PWP” oraz imię i nazwisko uczestnika