PROGRAM

Szczegółowy program Kongresu można pobrać tutaj.