SESJE TEMATYCZNE

Sesja 1. Polityka bezpieczeństwa, bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, polityka obronna;
Sesja 2. Wojna, konflikt i terroryzm w przekazie medialnym;
Sesja 3. Konflikty wewnętrzne i międzynarodowe;
Sesja 4. Terroryzm i cyberterroryzm, przestępczość zorganizowana
i transgraniczna;
Sesja 5. Kwestia uchodźców jako problem we współczesnej polityce międzynarodowej.