KALENDARIUM

Do 20 lutego 2016 r. rejestracja uczestników, przyjmowanie zgłoszeń i abstraktów. O przyjęciu referatu będziecie Państwo informowani w ciągu 2 tygodni od zgłoszenia. Poza przesłankami merytorycznymi, będzie o tym decydowała kolejność zgłoszeń.

Do 20 lutego 2016 r. uiszczenie opłaty konferencyjnej

11-12 marca 2016 r. konferencja

Do 30 czerwca 2016 r. zakończenie przyjmowania referatów do druku zgodnie z podanymi wytycznymi edytorskimi

Warunkiem przyjęcia referatu do druku będzie pozytywna recenzja.