ORGANIZATORZY

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy współpracy University of East Anglia w Norwich, Wielka Brytania. 

Rada Programowa:

Prof. dr hab. Ryszard Michalski
Prof. dr hab. Wojciech Polak
Prof. dr hab. Mirosław Piotrowski
Prof. dr hab. Mieczysław Ryba
Prof. Cathie Carmichael
Prof. dr hab. Anna Gruszewska
Prof. Zw Dr hab. Sebastian Wojciechowski
Prof. Piotr Grochmalski

Komitet Organizacyjny:

Dr Dorota Piersa-Cywińska – Przewodnicząca
Dr Jan Wiśniewski – Vice-Przewodniczący
Dr Marcin Polakowski – Sekretarz